Az ELTE BTK Filozófia Intézetének oktatóitól

Balog Zoltán
emberi erőforrások minisztere
1054 Budapest, Akadémia utca 3.
Magyarország

Tisztelt Miniszter Úr!

Mi, az ELTE BTK Filozófia Intézetének alulírott oktatói írásban szeretnénk biztosítani szolidaritásunkról a Közép-európai Egyetemet (CEU), és kifejezni aggodalmunkat a CEU magyarországi helyzetét érintő jogi változtatások kapcsán. Ezek a változtatások veszélyeztetnék a CEU további működéséhez elengedhetetlen oktatási és kutatási szabadságot, és egészében véve sértenék az oktatási és kutatási szabadság elvét, amely minden egyetem, így a magyarországi egyetemek működésének alapfeltétele.

Az ELTE Filozófia Intézetének a CEU Filozófia Tanszéke kiemelten fontos partnere. Oktatóink évtizedek óta számos területen szorosan együttműködnek: közös kutatási projektumokban vesznek részt, rendszeresen látogatják egymás rendezvényeit, közösen hívnak meg külföldi vendégelőadókat, fogadják kurzusaikon a partnerintézmény hallgatóit. Végzett hallgatóink közül sokan a CEU-n folytatják tanulmányaikat. A CEU mindezeken felül hazánk és a tágabb régió kiemelkedően jelentős képzési intézménye, melynek nemzetközi elismertsége a magyar tudományos és szellemi élet fontos támasza. Ha a CEU a törvénymódosítás következtében a továbbiakban nem folytathatná tevékenységét Magyarországon, ez beláthatatlan veszteséget jelentene mind intézetünknek, mind pedig a magyar tudományos élet és felsőoktatás egészének.
Tisztelettel szorgalmazzuk, hogy a kormány vonja vissza a törvényjavaslatot, és kezdjen megbeszéléseket a CEU-val, tekintettel arra a kárra, amit egy ilyen törvény okozhat Magyarország méltán kiérdemelt nemzetközi tudományos hírnevének, az európai partnereivel és az Egyesült Államokkal való kapcsolatának.

Budapest, 2017. április 3.

Tisztelettel,

Ambrus Gergely habilitált adjunktus
Bene László habilitált egyetemi docens
Bodnár M. István egyetemi tanár
Borbély Gábor habilitált egyetemi docens
Brunner Ákos tudományos munkatárs
Erdélyi Ágnes professor emerita
Faragó-Szabó István ny. habilitált egyetemi docens
Joó Mária, ny. egyetemi docens
Kelemen János professor emeritus
Kálmán László egyetemi docens
Lengyel Zsuzsanna tudományos munkatárs
Ludassy Mária professor emerita
Máté András egyetemi docens
Mekis Péter, adjunktus
Miklós Tamás habilitált egyetemi docens
Molnár Attila megbízott előadó
Németh Attila megbízott előadó
Olay Csaba egyetemi tanár
Orthmayr Imre egyetemi docens
Réz Anna adjunktus
Ruzsa Ferenc habilitált egyetemi docens
Steiger Kornél, professor emeritus
Szalai Judit habilitált adjunktus
Tőzsér János tudományos munkatárs
Ullmann Tamás egyetemi tanár
Zvolenszky Zsófia habilitált egyetemi docens