Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályától

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának állásfoglalása

A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya aggodalommal kíséri figyelemmel azokat a törekvéseket, melyek indokolatlan követelményeket támasztva tennék lehetetlenné az egyik kiváló magyarországi felsőoktatási intézmény, a Közép-Európai Egyetem további működését. Az Osztály álláspontja szerint bármely egyetem megítélésében az ott folyó oktatási és tudományos tevékenység minőségének mérlegelése az irányadó, a felsőoktatási intézmények működésének kereteket adó szabályozásoknak pedig ezen oktatási és tudományos tevékenység eredményességét kell szolgálniuk, s nem politikai célokat. A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztálya ugyanakkor megütközéssel tapasztalja, hogy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény módosításával kapcsolatos javaslat előkészítésekor - törvényi rendelkezés ellenére - elmaradt a Magyar Tudományos Akadémia véleményének kikérése, holott a tudomány szempontjainak képviseletére ez ügyben folyó vélemény-ütköztetések során vitathatatlanul szükség van és lesz. A fenti nyilatkozatot a Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai és Történettudományok Osztályának 2017. március 30-i ülése egyhagúlag fogadta el.